Połączenie Kool2Play S.A z Buzzrounds Sp z o.o.

W związku z planowanym połączeniem spółek Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej i Buzzrounds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej Zarząd Kool2Play S.A. udostępnia niniejszym do publicznej wiadomości Plan Połączenia.

Plan połączenia