Project X

Więcej informacji wkrótce… *** POIR.01.02.00-00-0011/19 Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2 „GameInn”, projekt pt.: „Rozgałęzienia w Narracji Reaktywnej: projektowanie, zasady oraz narzędzia” W dniu 27 września 2019 r. Emitent pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pt.