Projekty UE

 

Emitent prowadzi aktualnie dwa projekty w ramach prac badawczo-rozwojowych na podstawie umów podpisanych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Dnia 16 grudnia 2021 roku Emitent podpisał umowę z Narodowe Centrum Centrum Badań i Rozwoju o numerze POIR.01.01.01-00-0365/21-00 na wykonanie projektu o nazwie „Rozwój i implementacja algorytmów do budowania sztucznej inteligencji przeciwników w formie dynamicznie dopasowującego poziom trudności, wieloagentowego i heterogenicznego środowiska przy wykorzystaniu metod uczenia przez wzmocnienie na potrzeby innowacyjnych modułów w grze Uragun” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.
Przyznana kwota dofinansowania wyniosła: 2 237 203,50 zł
Łączna wartość projektu: 3 728 672,50 zł
Lata realizacji projektu: 2021-2023
Charakter dofinansowania: bezzwrotne
Głównym celem projektu będzie przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w rezultacie których wytworzona zostanie innowacja produktowa na skalę międzynarodową, w postaci technologii – modułów silnika do gry Uragun: modułu sztucznej inteligencji przeciwników, gdzie przeciwnicy – Agenci, będą posługiwali się własną inteligencją oraz modułu dynamicznego dopasowywania poziomu trudności, polegającemu na ewaluacji poziomu gracza zarówno pod względem zręcznościowym jak i taktycznym. Powstały rezultat prac zostanie docelowo zaimplementowany w silniku do gry Uragun vs AI. Realizacja projektu pozwoli na tworzenie zupełnie nowego rodzaju rozgrywki, dopasowanej indywidualne do konkretnego gracza.
Kwota niezbędna do realizacji projektu, która nie została objęta przyznanym dofinansowaniem zostanie pokryta ze środków własnych, przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Spółkę, a także z kwot pozyskanych z tytułu emisji akcji.

Dnia 28 listopada 2021 roku Emitent podpisał umowę z Narodowe Centrum Centrum Badań i Rozwoju o numerze POIR.01.01.01-00-0646.21-00 na wykonanie projektu o nazwie „Narzędzie do automatycznego testowania gier z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.
Przyznana kwota dofinansowania wyniosła: 3 014 694,00 zł
Łączna wartość projektu: 5 024 490,00 zł
Lata realizacji projektu: 2021-2023
Charakter dofinansowania: bezzwrotne
Głównym celem projektu będzie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w rezultacie których wytworzona zostanie innowacja procesowa na skalę międzynarodową, w postaci nowego zautomatyzowanego narzędzia do testowania gier. Dotychczas prace związane z weryfikacją poprawności gry komputerowej pod kątem występowania w niej różnorakich błędów były wykonywane przez testerów ręcznie. Opracowane rozwiązanie pozwoli wesprzeć testera w wykonywaniu powtarzalnych i czasochłonnych czynności, a jednocześnie zwiększyć ich dokładność.
Kwota niezbędna do realizacji projektu, która nie została objęta przyznanym dofinansowaniem zostanie pokryta ze środków własnych, przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Spółkę, a także z kwot pozyskanych z tytułu emisji akcji.