Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 grudnia 2020 r.

W MSiG pojawiło się ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2020 r.:

Ogłoszenie MSiG 214/2020 (6104)