Oferta Publiczna akcji serii D

W imieniu Zarządu oraz całego Zespołu Kool2Play S.A. dziękujemy za ogromne zainteresowanie zapisem na akcje spółki. Zapisy na akcje serii D zostały zakończone 17 lipca 2020 roku. Informacje o przydziale akcji oraz zwrot opłaconych środków w wysokości wynikającej z redukcji odbędą się najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2020.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem akcje@kool2play.com